Återuppbyggnaden av Katarina kyrka, nominerad 1996
卡特琳娜教堂重建项目,1996年提名瑞典木建筑奖
推 荐 / Recommend   [加入推荐]